Skyline Westlake
Mặt bằng dự án Skyline West Lake
Trạng thái:
Đang thi công
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
27
Số căn:
356
Quy mô:
3626,8m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang thi công
Số Block:1 Số tầng:27
Quy mô:3626,8m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:356 Ngày hoàn thành:Dự kiến năm 2025
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang thi công
Số Block:1
Số tầng:27
Quy mô:3626,8m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:356
Ngày hoàn thành:Dự kiến năm 2025

Tìm kiếm nhanh các tin đăng