Tây Hồ Residence
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
27
Số căn:
340
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
34,4%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:27
Quy mô: Mật độ xây dựng:34,4%
Số căn hộ:340 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:27
Quy mô:
Mật độ xây dựng:34,4%
Số căn hộ:340
Ngày hoàn thành:

Tìm kiếm nhanh các tin đăng