Price: 13 million VND per month
 • 60m2
 • 2 Bed
 • 2 Bath
Hà Nội , Tây Hồ
Price: 14 million VND per month
 • 80m2
 • 2 Bed
 • 2 Bath
Hà Nội , Tây Hồ
Price: 15 million VND per month
 • 100m2
 • 3 Bed
 • 2 Bath
Hà Nội , Tây Hồ
Price: 13 million VND per month
 • 60m2
 • 2 Bed
 • 1 Bath
Contact sales department
 • Contact sales department
 • 0989 734 734

Tìm kiếm nhanh các tin đăng