Price: > 2 billion VND
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 63%
It has been handed over
Giá:
  • Số căn hộ: 932
  • Mật độ xây dựng:
Contact sales department
  • Contact sales department
  • 0989 734 734

Tìm kiếm nhanh các tin đăng