Price: 17 million VND per month
  • 123m2
  • 3 Bed
  • 2 Bath
Hà Nội , Tây Hồ
Price: 52 billion VND
  • 180m2
  • 5 Bed
  • 4 Bath
Price: > 2 billion VND
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 63%
Contact sales department
  • Contact sales department
  • 0989 734 734

Tìm kiếm nhanh các tin đăng